1 lutego 2021 r. rozpoczęła się w naszej szkole realizacja zadań z Projektu pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem”. Projekt realizowany jest w okresie od 2020-07-01 do 2022-06-30 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa.
Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 90 % uczniów, zniwelowanie deficytów u 90 % uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 100% nauczycieli z: SP w Gródku nad Dunajcem, SP w Podole – Górowa, SP w Jelnej, SP w Lipiu, SP w Przydonicy, SP w Rożnowie.
W ramach projektu zostaną doposażone pracownie przedmiotowe (w tym pracownie przyrodnicze i matematyczne) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów oraz nauczania matematyki.


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW:

 • Koło języka angielskiego - "English Universal Language"

 • Zajęcia matematyczno - informatyczne - "Jak zaplanować podróż „dookoła świata”?"

 • Zajęcia z przedsiębiorczości - "Młodzi przedsiębiorcy"

 • Zajęcia matematyczne - Eksperyment "Geometria na zaginanej kartce papieru"

 • Zajęcia z przyrody - "Klub Młodego Przyrodnika"

 • Zajęcia z chemii - "Młodzi odkrywcy – chemicznie zakręceni"

 • Zajęcia z geografii - "Geografia dla ciekawych"

 • Zajęcia z fizyki - "Koło empirystów",

 • Kółko biologiczne - "Sam odkrywam tajemnice życia"

 • ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SPE:

 • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 • Zajęcia logopedyczne