mgr Ryszard Baziak: dyrektor szkoły, historia


mgr Jolanta Baziak: przyroda, plastyka, geografia

mgr Urszula Baziak: muzyka

mgr Beata Białoń: matematyka, informatyka

mgr Bernadeta Bogdanowicz: nauczanie zintegrowane

mgr Zofia Dunikowska: nauczanie zintegrowane

mgr Beata Filip: nauczanie przedszkolne

mgr Ewa Górowska: nauczanie zintegrowane, Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Beata Jabłońska: religia

mgr Irena Jewulska: język polski

mgr Agata Lach: język niemiecki, Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Danuta Marczyk: język angielski

mgr Agata Mróz: nauczanie przedszkolne

mgr Wojciech Mróz: wychowanie fizyczne

mgr Iwona Pancerz: matematyka, wychowanie fizyczne

mgr Elżbieta Plata: fizyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Katarzyna Słowik-Anklewicz: chemia, biologia

mgr Agata Tokarska: historia, WOS

ks. mgr Mirosław Kilian: religia