Rok szkolny 2018/2019

- Hubert Waksmundzki otrzymał nagrodę oraz Martyna Dulak wyróżnienie w Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym pt. „Pejzaż sądecki – kolaż marzeń i rzeczywistości” dla uczniów wszystkich szkół Sądecczyzny i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych pod patronatem JM Rektora PWSZ dr hab. Mariusza Cygnara, prof. nadzw.

Rok szkolny 2016/2017

- Oskar Górowski z klasy piątej zdobył II miejsce w konkursie plastycznym zorganizowanym przez pracowników KRUS z Nowego Sącza pt. „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”.- W IX edycji Międzypowiatowego konkursu plastycznego pt. „Pejzaż sądecki - górskie inspiracje” – pod patronatem Rektora PWSZ dr hab. Mariusza Cygnara, wyróżnienie otrzymała Justyna Małek, uczennica klasy czwartej.

Rok szkolny 2015/2016

- W VIII edycji Międzypowiatowego konkursu plastycznego pt. „Pejzaż sądecki – piękno naszych wsi i miast” uczniowie naszej szkoły uzyskali wyróżnienia i nagrody:
Michał Rembiasz z klasy II SP – wyróżnienie,
Tomasz Cabała z klasy V SP – nagroda,
Witold Tomasiak z klasy V SP – wyróżnienie,
Paulina Górowska z klasy III G - wyróżnienie.


Rok szkolny 2013/2014

- W VI edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Pejzaż sądecki – moje inspiracje” organizowanego przez Instytut Pedagogiczny PWSZ w Nowym Sączu w kategorii SP, klas IV – VI nagrodę otrzymały Kinga Jurkowska, Karolina Zielińska i Edyta Płachta z klasy V.
W kategorii Gimnazjum nagrodę otryzmał Konrad Jurkowski.


Rok szkolny 2012/2013

- W XVIII Powiatowym Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych w Starym Sączu 3 miejsce zdobyła grupa teatralna „Trzy do kwadratu” za kabaret „I tak w życiu bywa”.


Rok szkolny 2011/2012

- W IV edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Pejzaż sądecki – pejzaż baśniowy” organizowanego przez Instytut Pedagogiczny PWSZ w Nowym Sączu w kategorii SP, klas IV – VI nagrodę otrzymała Agnieszka Jurkowska z kl.V, wyróżnienia – Daria Najduch z kl.V i Dominik Jurkowski z kl.IV.
W kategorii Gimnazjum wyróżnienie otryzmał Konrad Jurkowski.


- Osiągnięcia na festiwalach wokalnych:
W listopadzie i grudniu uczeń klasy II Gimnazjum, Jarosław Baziak zajął trzecie miejsce w IX Małopolskich Retrospekcjach Piosenki Żołnierskiej w Nowym Wiśniczu oraz w Wojewódzkim Konkursie Piosenki „Anielska nutka”. Kolejnym osiągnięciem Jarka jest zajęcie drugiego miejsca w IX Małopolskim Konkursie Kolęd Pastorałek i Pieśni Zimowych organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Rok szkolny 2010/2011

Szkoła podstawowa:

- Nagrodę w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. "Ogród piękna, dobra i radości" zdobyły Monika Górowska i Karolina Sadłoń z klasy VI.

- Nagrodę w Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. "Pejzaż sądecki - pejzaż baśniowy" otrzymał Konrad Jurkowski z klasy VI. Konkurs ten jest organizowany przez Instytut Pedagogiczny PWSZ w Nowym Sączu.

Rok szkolny 2009/2010

Szkoła podstawowa:

- Nagrodę w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. "Ogród piękna, dobra i radości" zdobyła Anna Górowska z klasy VI, a wyróżnienia otrzymali - Konrad Jurkowski, Anna Małek, Małgorzata Rembiasz i Arkadiusz Górowski.

- Nagrodę w Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. "Pejzaż sądecki - pejzaż baśniowy" otrzymał Konrad Jurkowski i Adrian Górowski z klasy V. Konkurs ten jest organizowany przez Instytut Pedagogiczny PWSZ w Nowym Sączu.

- W czerwcu uczniowie wzięli udział w Gminnym Konkursie plastycznym pt. "Nie nałogom i patologii społecznej", w którym Konrad Jurkowski z klasy V otrzymał 1 miejsce, a Anna Górowska z klasy VI - 3 miejsce. Wyróżnienia otrzymali: Małgorzata Rembiasz, Patrycja Górowska, Justyna Salamon i Anna Małek.