KONTO RADY RODZICÓW: Łącki Bank Spółdzielczy, nr konta: 62 8805 0009 0047 2247 3000 0010

 • Regulamin Rady Rodziców

 • Zarząd RR Szkoły Podstawowej:

  Przewodniczący: Aneta Sadłoń
  Zastępca: Bernadeta Krzysztoń
  Skarbnik: Iwona Migacz
  Sekretarz: Maria Małek

  Rada Rodziców stanowi ważny filar wspierający działalność dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną naszej szkoły. Czynny udział rdziców w procesie nauczania, kształtowania postaw dzieci, przekazywania im systemu wartości wspomaga i uzupełnia oddziaływania kadry pedagogicznej.