Godziny konsultacji z nauczycielami na rok szkolny 2020/2021:

~ Katarzyna Słowik-Anklewicz ~ środa 8.20 - 9.05
~ Jolanta Baziak ~
~ Beata Białoń ~ poniedziałek 12.00 - 12.45
~ Bernadeta Bogdanowicz ~ poniedziałek 10.10 - 10.55
~ Zofia Dunikowska ~ wtorek 12.00 - 12.45
~ Beata Filip ~ wtorek 9.10 - 9.55
~ Ewa Górowska ~ poniedziałek 11.10 - 11.55
~ Irena Jewulska ~ wtorek 12.00 - 12.45
~ Danuta Marczyk ~ wtorek 11:30 - 12:00
~ Wojciech Mróz ~ środa 10.10 - 10.55
~ Iwona Pancerz ~ środa 8.20 - 9.05
~ Elżbieta Plata ~ piątek 11.10 - 11.55
~ Agata Tokarska ~ wtorek 10.10 - 10.55
~ Magdalena Szczurek ~ w godzinach pracy świetlicy

 • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 • SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO - Rozdział 7, § 43 - 59 Statutu Szkoły

 • REKRUTACJA

 • DORADZTWO ZAWODOWE

 • PROFILAKTYKA

 • PEDAGOG SZKOLNY

 • POMOC PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNA: zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne

 • ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań

 • SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 • SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 • STOŁÓWKA

 • STYPENDIA

 • BIBLIOTEKA SZKOLNA

 • ŚWIETLICA SZKOLNA

 • GAZETKI SZKOLNE