Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:

Poniedziałek - 9.10 - 11.55, 13.40 - 14.25
Wtorek - 9.10 - 9.55, 11.10 - 11.55
Środa - 8.20 - 13.35
Czwartek - 9.10 - 10.55
Piątek - 9.10 - 10.55

Pracownicy: mgr Jolanta Baziak, mgr Katarzyna Słowik-Anklewicz

Lokal:

Biblioteka składa się z:
- czytelni z czterema stanowiskami komputerowymi podłączonymi do Internetu,
- wypożyczalni z księgozbiorem i zbiorem czasopism.


WYDARZENIA:


19.10.2020

KONKURS BIBLIOTEKI SZKOLNEJ pt. „OPOWIEM WAM O JANIE PAWLE II”

Rok 2020 został ogłoszony rokiem św. Jana Pawła II. Dla uczczenia dokonań tego wielkiego Polaka, biblioteka szkolna zaprosiła uczniów klas IV-VII do wzięcia udziału w konkursie na LAPBOOK pt. „OPOWIEM WAM O JANIE PAWLE II”.
Konkurs miał odbyć się wiosną, ale ze względu na sytuację epidemiologiczną został przesunięty na jesień.
Autorzy wykazali się dużym zaangażowaniem, prace wymagały kreatywnych pomysłów w wyszukiwaniu informacji i wykonaniu. Zapraszamy do obejrzenia wystawy pokonkursowej na korytarzu szkolnym.

Wyniki konkursu:

Nagroda – Gabriela Górowska z kl. VII
Nagroda – Krzysztof Rembiasz z kl. VII
Nagroda – Hubert Waksmundzki z kl. VII
Nagroda – Zuzanna Rembiasz z klasy IV
Wyróżnienie – Dominik Górowski z klasy VI
Wyróżnienie – Mateusz Magiera z klasy VI
Wyróżnienie – Marcin Zalewski z klasy IV
Wyróżnienie – Lena Mordarska z klasy IV
Wyróżnienie – Kacper Mastalerz z klasy V
Wyróżnienie – Kacper Salamon z klasy V
(tekst: J. Baziak)12.12.2019

STWÓRZMY RAZEM BAJKĘ: nauczyciele, dzieci i rodzice

W październiku nasza szkoła przystąpiła do projektu czytelniczego pt. „NASZA BAJKA” organizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Nowym Sączu. Deklarację udziału podpisały klasa 0, I, II, III. Koordynatorem projektu w szkole jest p. Jolanta Baziak. Projekt ma na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci, rozwijanie twórczej ekspresji językowej i plastycznej, rozwijanie zdolności kreatywnych, angażowanie rodziców do współpracy, doskonalenie umiejętności pracy zespołowej oraz współpracę biblioteki pedagogicznej ze szkołą w rozwijaniu kultury – czytelniczej uczniów.
Czas realizacji projektu: październik 2019 – maj 2020 r. (tekst: J. Baziak)

12.11.2019

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Dzień bezpiecznego Internetu obchodzony jest w całej Europie. Jest inicjatywą komisji europejskiej. To okazja do inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
W ramach tego przedsięwzięcia podjęliśmy szereg działań, mających na celu przypomnienie uczniom istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w Sieci oraz zagrożeń jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów sieciowych.
Wychowawcy wszystkich klas podczas lekcji wychowawczych przeprowadzili pogadanki o tematyce dotyczącej aktywności uczniów na portalach społecznościowych oraz zagrożeń związanych z zamieszczaniem na profilach informacji oraz zdjęć, a także anonimowości w Sieci.
Ponadto zaprosiliśmy uczniów do wzięcia udziału w konkursach plastycznych:
klasy I-IV na plakat pt. „Baw się bezpiecznie w Sieci”,
klasy V-VIII na plakat pt. „Internet – okno na świat”.
Wyróżnienia otrzymali:
Zosia, Zuzia, Lenka, Gosia, Filip – z klasy III,
Julia, Iza, Szymon, Kamil, Sebastian, Kacper – z klasy IV,
Natalia Mateja – z klasy VI,
Anna Świderska, Martyna Mastalerz – z klasy VIII.

W dniu 12 listopada klasa VI wraz z wychowawcą p. Jolantą Baziak przygotowała przedstawienie teatralne pt. „Internet to nie wszystko”.
Uczniowie dowiedzieli się, że Internet to nie tylko zabawa, zakupy i facebook, ale także nauka, wspaniałe pomysły na prezenty i nie tylko. W spektaklu pokazano również, jak w ciekawy sposób spędzać wolny czas, niekoniecznie przed szklanym ekranem monitora komputerowego. (tekst: J. Baziak)14.11.2018

AKCJA PROMUJĄCA CZYTELNICTWO „STARSI CZYTAJĄ MŁODSZYM”


14 listopada 2018 w naszej szkole zorganizowano akcje czytelniczą. Wolontariuszki z klasy V zabrali swoich młodszych kolegów i koleżanki z klasy II do świata baśni. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali „ Baśnie polskie – Pierścień Orlicy” Liliany Bardijewskiej, a następnie wzięli udział w konkursie, gdzie mogli sprawdzić swoją pamięć i wygrać drobne upominki w formie słodyczy. (tekst: K. Anklewicz)05.11.2018

BIBLIOTEKA i 100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ


Z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę biblioteka szkolna wykonała tematyczną gazetkę, oraz zorganizowała konkursy: historyczny dla klas I – IV pt. „Symbole Narodowe” oraz plastyczny dla klas IV-VIII i III G pt. „Bohaterowie Niepodległej”.
W konkursie plastycznym I miejsce otrzymała Gabriela Zielińska z klasy IV, II miejsce Julia Buchman z III G, III miejsce Justyna Małek z klasy VI. Przyznano również dwa wyróżnienia dla Zuzanny Biernackiej i Weroniki Prusak z III G.
Najlepszy wynik w konkursie historycznym otrzymał Mateusz Magiera z klasy IV, II miejsce Julia Zychowicz z klasy IV, III miejsce Łukasz Biernacki z klasy I. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu wysokich wyników. (tekst: J. Baziak)27.10.2017

„TAKIE KSIĄŻKI CZYTALIŚMY…”


Na zakończenie tygodnia bibliotek przygotowano ekspozycje książek pt: „Takie książki czytaliśmy…” prezentującą ulubione lektury z dzieciństwa nauczycieli i innych pracowników szkoły.27.10.2017

KONKURS CZYTELNICZY


Z okazji Roku Kornela Makuszyńskiego biblioteka szkolna wykonała tematyczną gazetkę, oraz zorganizowała konkurs czytelniczy ze znajomości lektury tego pisarza pt. „ Szatan z siódmej klasy”. Konkurs odbył się w czasie trwania Tygodnia Bibliotek. Najlepszy wynik otrzymała Wiktoria Małek z klasy siódmej i to właśnie jej przyznano nagrodę. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu wysokich wyników.23.10.2017

TYDZIEŃ BIBLOTEKI SZKOLNEJ

Od 23 - 27 października obchodzimy TYDZIEŃ BIBLOTEKI SZKOLNEJ. Hasłem Tygodnia Bibliotek 2017 jest „Biblioteka. Oczywiście!”.
Tydzień Bibliotek – to program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślenie roli czytelnictwa i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie zainteresowania książką.
Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału.
23 X rozwieszone zostały hasła i reklamy przygotowane przez uczniów na temat czytania, książki, biblioteki. Wszyscy uczniowie z klas, które włączyły się do akcji otrzymali po symbolicznym lizaku.
24 X rozstrzygnięto konkurs na plakat pt. „Moja wizja biblioteki XXI wieku”.
Przyznano 8 wyróżnień dla:
Martyny Mastalerz, Zofii Hornik, Joanny Czech, Filipa Sadłoń, Gabrieli Zielińskiej, Zuzanny Rembiasz, Martyny Karoliny Rembiasz, Konrada Cisoń oraz nagrodę dla Konrada Mordarskiego.


14.10.2017

Konkurs na plakat "MOJA WIZJA BIBLIOTEKI XXI WIEKU" - 14 - 24.10.2017 r.


Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej w Jelnej

Cele konkursu:
• Rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej młodego czytelnika.
• Rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi.
• Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.

Uczestnicy:
• uczniowie szkoły podstawowej kl. I - VII oraz gimnazjum kl. II - III.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I - III Sp, IV – VII SP, II - III Gim.
2. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formacie A4 – klasy I-III SP, A3 pozostali uczniowie z wykorzystaniem dowolnych technik graficznych i malarskich związane tematycznie z hasłem konkursu.
3. Prace powinny zawierać na odwrocie następujące dane:
• imię i nazwisko autora,
• klasa,
• temat pracy.
4. Terminy konkursowe:
• Konkurs trwa od 10 października do 24 października.
• Ostateczny termin składania prac mija 17 października.
• Uroczyste podsumowanie konkursu, otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 24 października 2017 r.

23.10.2017

23 - 27 października 2017 r. - tydzień bibliotek pod hasłem: „BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE!”


- 23 października (poniedziałek) - Układanie haseł i reklam na temat czytania, książki, biblioteki.
- 24 października (wtorek) - konkurs na plakat (dla klas I -VII SP oraz II i III Gimnazjum) pt. „Moja wizja biblioteki XXI wieku" oraz wystawa najlepszych prac w głównym holu szkoły.
- 25 października (środa) godz. 7.30 - „To się czyta!" – konkurs czytelniczy dla klas VI i VII ze znajomości lektury Kornela Makuszyńskiego pt. „Szatan z siódmej klasy”.
- 26 października (czwartek) przeprowadzenie ankiety wśród uczniów pt. „Myślę, więc... czytam”.
- 27 października (piątek) ekspozycja pt. "Takie książki czytaliśmy..." prezentująca ulubione lektury z dzieciństwa nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Uczestnicy: uczniowie SP i Gimnazjum
Cele:
• Rozbudzenie wyobraźni, oraz zainteresowania czytelnictwem i książką.
• Ukazanie biblioteki, jako miejsca przyjaznego i ciekawego.
• Popularyzacja czytelnictwa.

2016/2017

Realizacja projektu "NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA"


W roku szkolnym 2016/17 biblioteka przystąpiła do realizacji projektu pt.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Założenia do realizacji Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole:

1. Złożenie wniosku do organu prowadzącego o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

2. Zakup nowych książek.
Przed zakupem książek przeprowadzono rozmowy z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami odnośnie poszczególnych tytułów książek. Uwzględniono ich opinie i propozycje. W szkole podstawowej dotacja na zakup nowości wynosiła 2500 zł., tyle samo w gimnazjum. Łącznie zakupiono 230 pozycji (121SP), (109G).

3. Współpraca z innymi bibliotekami.
Biblioteka szkolna na bieżąco podejmowała współpracę z biblioteką pedagogiczną i biblioteką publiczną w Gródku nad Dunajcem. Bibliotekarze uczestniczą w spotkaniach „Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy” przy wsparciu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu, wymieniają też między sobą doświadczenia i pomysły np. Jak zachęcać uczniów do czytania?, uczniowie biorą udział w konkursach czytelniczych.

4. Działania podejmowane przez bibliotekę, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły:
a) zorganizowanie Dnia Biblioteki szkolnej,
b) konkurs pięknego czytania,
c) konkurs na zaprojektowanie ekslibrisu biblioteki szkolnej,
d) spotkania z książką dla najmłodszych „Czytadełka”,
e) konkurs fotograficzny pt. „Czytam,…Czytasz,…Czytamy” - przyłapani na czytaniu,
f) przedstawienie pt. „Czy we współczesnym świecie potrzebna jest książka?”,
d) wystawki książek,
a) spotkania z książką - Akcja PoczytajMY Gimnazjaliści czytają młodszym,
b) błyskawiczne książeczki tematyczne opracowane przez uczniów. - To warto przeczytać,
c) lekcje wychowawcze na temat roli książki w życiu człowieka,
d) cykliczna akcja „oceń książkę”,
e) gazetki klasowe pt. „Co nam daje czytanie”?,
f) klub Czytelniczy.

5. 17 listopada odbyło się spotkanie z Rodzicami, na które zaproszono przedstawicieli Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej w Nowym Sączu, którzy poprowadzili warsztaty dla Rodziców pt. „Wpływ czytania na rozwój dzieci”.

6. Podsumowanie realizacji Programu Rozwoju Czytelnictwa - grudzień 2016 r.
a) ankieta podsumowująca podjęte działania rozbudzające zainteresowania czytelnicze - grudzień 2016 r.,
b) sprawozdanie z realizacji założeń Programu Rozwoju Czytelnictwa,
c) opracowanie wniosków na następny rok szkolny.

Wraz z zakupem nowych książek do biblioteki szkolnej zdecydowanie wzrosło zainteresowanie czytelnictwem wśród uczniów. Nowe książki pobudziły ich aktywność i są ciągle wypożyczane.

Efekty wdrożenia programu:
- wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci;
- rozwijanie samorządności uczniów poprzez współdecydowanie o zasobach biblioteki;
- zainteresowanie czytelnictwem książek z biblioteki;
- udział w wydarzeniach promujących czytelnictwo;
- wzrost czytelnictwa wśród uczniów przyniósł między innymi korzyści edukacyjne, w zakresie rozwoju osobistego, właściwego wykorzystania czasu wolnego;
- rozwijanie pomysłowości, kreatywności, umiejętności współpracy w grupie, integracja zespołów klasowych;
- współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym, przede wszystkim z bibliotekami;
- współpraca z rodzicami.

23.02.2017

AKCJA CZYTELNICZA „POCZYTAJMY”


Dnia 23.02.2017r. uczennice klasy I gimnazjum: Weronika Prusak i Martyna Kosakowska po raz kolejny odwiedziły oddział przedszkolny i w związku z tegoroczną akcją "PoczytajMy" przedstawiły dzieciom wiersze pana Jana Brzechwy. Dzieci z zainteresowaniem słuchały, a po wysłuchaniu ochoczo zabrały się do kolorowania ilustracji dotyczących wierszy. Wszystkim dzieciom bardzo się podobało, a pięknie pomalowane rysunki są tego dowodem.22.02.2017

WYNIKI KONKURSU czytelniczego pt: „Samotność bogów”


I miejsce - Karolina Dzięgielewska z kl II a,

II miejsce ex aequo Magdalena Biernacka i Magdalena Wierny. Gratulujemy zwycięzcom!16.02.2017

KOMUNIKAT dla gimnazjalistów


21 lutego o godz. 11.00 w Bibliotece Szkolnej odbędzie się konkurs czytelniczy ze znajomości książki Doroty Terakowskiej pt. "Samotność bogów". Serdeczie zapraszamy.

27.01.2017

AKCJA CZYTELNICZA „POCZYTAJMY”


Promocja czytelnictwa poprzez cykliczną akcję prowadzoną przez wolontariuszy pt: „PoczytajMy”. Wolontariusze czytali bajki i baśnie uczniom z klas 0 - 3 SP. Spotkania te cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci.26.10.2016

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


Październik jest miesiącem bibliotek szkolnych i jak co roku w tym okresie biblioteka szkolna obchodziła swoje święto. Z tej okazji 26 października przygotowano szereg pomysłowych wydarzeń i atrakcji dla czytelników naszej szkoły. Odbyło się kilka konkurów:

1. Konkurs plastyczny pt. „Ekslibris biblioteki szkolej”:

W kategorii klas IV - VI SP:
I miejsce - Wiktoria Małek
II miejsce - Oskar Górowski
III miejsce – Martyna Karolina Rembiasz

W kategorii klas gimnazjalnych:
I miejsce – Dominik Jurkowski
II miejsce – Karolina Jurkowska
III miejsce – Aneta Górowska
Wyróżnienie – Daria Górowska
Wyróżnienie – Dominika Górszczyk

2. Konkurs fotograficzny pt. „Czytam,…czytasz,….czytamy” – przyłapani na czytaniu.

I miejsce – Martyna Kosakowska
II miejsce – Arkadiusz Ogar
III mejsce – Julia Buchman

3. Konkurs pięknego czytania dla uczniów klas II - VI.

Mając na celu upowszechnienie czytelnictwa i zachęcenie do czytania biblioteka szkolna wspólnie z młodzieżą gimnazjalną przygotowała przedstawienie pt. „Czy we współczesnym świecie potrzebna jest książka?”.
Zaprezentowano również nowości znajdujące się w bibliotece, zakupione z NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA PRIORYTET 3. zapraszamy do galerii

- LITERATURA MŁODZIEŻOWA

W roku szkolnym 2015/2016 biblioteka szkolna wzbogaciła się o atrakcyjne pozycje z literatury młodzieżowej.


- KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

W roku szkolnym 2015/2016 nasza biblioteka wzięła udział w Programie Rządowym „Książki naszych marzeń”, dzięki któremu otrzymaliśmy środki finansowe na zakup 66 nowych pozycji. Na wybór książek miały wpływ indywidualne zainteresowania uczniów, ponieważ zebrano od nich propozycje i na ich podstawie stworzono listę „Książki naszych marzeń”. Nowe pozycje cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród czytelników.12.10.2016

Konkurs literacki „POLSCY NOBLIŚCI W DZIEDZINIE LITERATURY”


12 października 2016 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gródku nad Dunajcem odbył się konkurs literacki „Polscy Nobliści w dziedzinie literatury”. Tegoroczny konkurs dotyczył „Życia i twórczości Henryka Sienkiewicza”. Nasze gimnazjum reprezentowały 3 uczennice z kl. I: Julia Buchman, Weronika Prusak i Karolina Rembiasz.18.02.2016

PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ


W dniu 18.02.2016 dzieci z przedszkola odwiedziły bibliotekę szkolną.
Tematem spotkania było zapoznanie maluchów z biblioteką i zagrożeniami związanymi z wykorzystaniem przez dzieci Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii. Na zajęciach wykorzystano materiały Fundacji Dzieci Niczyje. Uczestnicy zajęć obejrzeli kreskówki pod tytułem „Owce w sieci”, wysłuchały pogadanki na temat korzystania z gier komputerowych i bezpiecznego korzystania z Internetu. Zajęcia bardzo podobały się dzieciom.30.10.2015

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


W ramach październikowego święta biblioteka szkolna przygotowała szereg pomysłowych atrakcji dla młodych czytelników. Biblioteka powitała odwiedzających jesiennymi dekoracjami oraz wystawą najpiękniejszych laurek, które w ramach konkursu przygotowali uczniowie klas I - III.
W konkursie LAURKI DLA NASZEJ BIBLIOTEKI:
I miejsce otrzymała Martyna Dulak,
II miejsce Konrad Cisoń,
III miejsce Krystian Cisoń.
W tym samym dniu uczniowie z gimnazjum zorganizowali bajkowe spotkanie z najmłodszymi uczniami naszej szkoły. Mile upłynął czas przy wspólnych zabawach, konkursach i czytaniu ciekawych bajek.
30.10.2014

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


30 października po raz kolejny uroczyście obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Biblioteki Szkolnej. Hasło przewodnie związane było z polskimi legendami.
Odbyły się konkursy:
- czytelniczy ze znajomości polskich legend dla klas IV – VI, w którym I miejsce zdobył Filip Waksmundzki z klasy V, II miejsce wywalczyła Aleksandra Fedko, III miejsce Dariusz Krzyżak, a wyróżnienie Edyta Płachta;
- plastyczny dla klas gimnazjalnych pt. „Gmina Gródek w baśniach i legendach”, w którym I miejsce przyznano Dominikowi Jurkowskiemu z klasy I, II miejsce otrzymał Patryk Małek, III miejsce Kamila Kmak, przyznano również wyróżnienie Weronice Tomasiak z klasy II.
Imprezę uświetnił występ uczniów klasy II i III SP. Uczniowie wraz ze swoimi wychowawczyniami przygotowali po dwa przedstawienia wybranych legend polskich.04.11.2013

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


W ramach listopadowego święta obchodzonego pod hasłem „Czy znasz wiersze Tuwima?” biblioteka szkolna przygotowała szereg pomysłowych atrakcji dla młodych czytelników. Biblioteka powitała odwiedzających jesiennymi dekoracjami oraz wystawą tematyczną poświęconą twórczości Juliana Tuwima.
W konkursie czytelniczym pt. „Julian Tuwim – Czarodziej słów” uczniowie klas II i III: Martyna Remiasz, Krystian Cisoń i Marta Sadłoń zajęli kolejno I, II i III miejsce. Odbył się również konkurs plastyczny dla klasy I pt. „Ilustracja do wybranego wiersza J. Tuwima”, w którym nagrodę otrzymał Kamil Migacz oraz konkurs recytatorski dla klas IV – VI. W konkursie recytatorskim I miejsce przyznano Magdalenie Biernackiej z klasy V natomiast II i III – miejsce zdobyły Kinga i Karolina Jurkowskie. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody pocieszenia.26.11.2012

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ


Dzień Biblioteki Szkolnej w tym roku został zorganizowany z okazji 70 – tej rocznicy śmierci Janusza Korczaka. Obchody rozpoczęła uroczysta akademia podczas której młodzież recytowała wiersze J. Korczaka i zapoznała zebranych z jego biografią. Z twórczością pisarza można było się również zapoznać przeglądając wystawkę zorganizowaną specjalnie z tej okazji. Na zakończenie odbył się konkurs plastyczny, w którym wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej. W konkursie dzieci przedstawiły swoją wizję portretu J. Korczaka.15.11.2011

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Hasło tegorocznych obchodów Dnia Biblioteki Szkolnej to: "Czytam, poznaję, działam". Podkreśla ono związek między czytaniem, zdobywaniem wiedzy i wykorzystywaniem jej w praktyce - niezbędna jest do tego dobrze wyposażona biblioteka.
W programie obchodów znalazły się:
• pokaz multimedialny uczniów gimnazjum pt. „Jak to z książką było” Dzięki temu pokazowi dzieci poznały historię książki od najstarszych form: tabliczek glinianych poprzez zwój papirusowy, kodeks pergaminowy, pierwsze książki drukowane aż po książkę współczesną, z którą spotykają się na co dzień. Pierwsze miejsce w tym konkursie zdobyła Małgorzata Remiasz z klasy II,
drugie miejsce - Dominik Stelmach również z klasy II.
• konkurs recytatorski dla klas II i III pt. „Świat wierszy Jana Brzechwy” – w którym pierwsze miejsce zdobyła uczennica klasy II Karolina Rembiasz.

• podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Karykatura lub portret znanego pisarza” I miejsce w tym konkursie otrzymała Anna Małek
z klasy VI, II miejsce Paulina Górowska z klasy V oraz III miejsce Monika Małek z klasy IV.
• przyjęcie uczniów klasy pierwszej w poczet czytelników biblioteki szkolnej.

28.10.2010

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIBLIOTEKI SZKOLNEJW programie:
1. „Czego książka nie lubi” - konkurs plastyczny, literacki oraz prezentacja multimedialna.
2. Ślubowanie uczniów klasy pierwszej na czytelników biblioteki szkolnej.
3. Konkursy, rebusy i krzyżówki dla najmłodszych. Oto kilka spośród wielu prac - zobaczcie, jak trudne zadanie czekało jurorów, jak różnorodne prace dotarły do nas...


Wyniki konkursu:
- W kategorii prezentacja multimedialna: I miejsce - Karolina Sadłoń.
- W kategorii praca plastyczna kl. O - III: I miejsce - Marta Sadłoń, II miejsce - Paweł Małek,
III miejsce - Wiktoria Małek i Dominik Jurkowski.
- W kategorii praca plastyczna kl. IV - VI: I miejsce - Anna Małek, II miejsce - Monika Górowska, III miejsce - Arkadiusz Górowski
i Przemysław Biernacki.
- W kategorii praca pisemna: I miejsce - Dominika Cisoń, II miejsce - Przemysław Biernacki,
III miejsce - Angelika Cisoń.